Lev tryggt med villaförsäkring

Om du äger ett radhus, en villa eller ett fritidshus behöver du en hemförsäkring som skyddar tomten och byggnaden. En villaförsäkring kan exempelvis täcka att värmepumpen går sönder, trasiga installationer, sanering av skadedjur och att flaggstången knäcks vid en storm. Många andra händelser kan inträffa som kan bli väldigt kostsamma att åtgärda utan en försäkring.

 

Med en villaförsäkring har du en stor trygghet om olyckan drabbar dig. Husskador kan innebära rejäla utgifter, vilket är grundorsaken till att 98 % av svenska villaägare har tecknat en villaförsäkring. Försäkringen gör dig trygg om din villa drabbas av explosioner, bränder, vattenskador och översvämningar. Som husägare kan du också få skador på din värmepanna, på tomtmarken eller på badrums- och köksinredningen.

 

Skaffa rätt försäkring

 

Det är inte bara huset och tomten i sig som behöver försäkras, även möbler och grillar i trädgården kan behöva försäkringsskydd. Om du exempelvis köper en avancerad variant av gasolgrill kan det kosta dig en rejäl slant. Men de omfattas inte av grundskyddet i villaförsäkringen, vilket innebär att det är bra att addera den tilläggsförsäkring som kallas för ”Otur”, ”Allrisk” eller ”Drulle”.

Även vilda djur kan skada din villa eller fastighet. Grävlingar kan ta sig ända in i husgrunden på byggnaden och orsaka skador, vilket villaförsäkringen kan täcka upp för kostnadsmässigt. Försäkringar för fritidshus och villor kan ersätta de kostnader som orsakas av att vilda djur tagit sig in bostadshuset, men inte övriga kostnader som kan uppstå vid bortförsel av djuret.

Försäkra huset mot stormar

Under februari 2020 kom stormen Ciara till västkusten med stora stormbyar och en rejäl dos regn. Detta skapade stora konsekvenser för husägarna i trakten, som nedblåsta takpannor, fallna träd och vindskivor som blåst omkull. Det är viktigt att ha koll på villkoren hos försäkringsbolaget, där flera byggnader på tomten exempelvis behöver finnas med i försäkringsavtalet för att det ska gå att få ersättning för dem om de drabbas av stormskador. Små byggnader kan vara i behov av en särskild försäkring.

Peter Stark som är jurist för Konsumenternas försäkringsbyrå berättar att en storm kan leda till mer komplicerade försäkringsärenden. Villaförsäkringen täcker för det mesta skador om träd eller flaggstänger faller över hus, men det kan uppkomma undantag. Ett särskilt fall är om grannens träd råkar falla över din tomt. Har grannens träd skadat något vid fallet kan det bli grannen som måste ersätta skadorna. Det kan dock vara väldigt svårt att göra en bra bedömning av om det är grannen som har varit oförsiktig och är ansvarig för skadan. Det kan till exempel vara fallet om grannen har varit oförsiktig nog att låta ruttna träd stå kvar på tomten.

Bilskador är ett annat undantag. Om takpannor från grannens fastighet eller nedfallna träd skadar din bil kan det vara svårt att få någon ersättning på grund av vagnsskadesjälvrisken. Visar det sig att grannen varit vårdslös kan det återigen vara hen som blir ersättningsskyldig, men detta kan även här vara svårt att bevisa om en storm har drabbat området.